Search
  • kantorecords

Noah's Park, Istanbul, 6 SubatKanto Records sunar: Noah’s Park


Tüketim kültürü her türlü tarzı, tadı ve akımı tek tip bir kalıba sokuyor.

Her sesi ve her tonu, değişime ve gelişime kapalı bir kimliğe, coğrafyaya veya çatışma durumuna yönlendiriyor.


Noah’s Park ise her türlü düşünce ve var oluş şeklinin içinde hayat bulup, paylaşılabildiği yeni bir alternatif dünya yaratmayı amaçlıyor. 

Kendini bir kurtarıcı olarak değil bir yol gösterici olarak tanımlıyor. 


Müziğin yanında, içinde sanatın her dalının, bilginin her türlüsünün paylaşılabildiği bir platform olmanın, yeni nesil sürdürülebilir parti deneyiminin en önemli adımı olduğuna inanan  Noah’s Park, Şubat ayında Babylon İstanbul’a demirliyor.


Oceanvs Orientalis “live”

Analog Kültür Experiment feat. Korhan Futaci “live”

Stars Like Dust “live”

Netam “live”

Birgay & Mr. Sür DJ Setdaha fazla bilgi: https://www.facebook.com/events/1057319721117072/

biletler: https://www.mobilet.com/event/oceanvs-orientalis-presents-kanto-records-noahs-park-3441-bd8d?fbclid=IwAR2d8U24R5XNWr1FTH9vHYRPecF2U5k98mEII-X67YOhfHhXX-oFIqrjmQc23 views

© 2018 KANTO RECORDS, All Rights Reserved

  • Black SoundCloud Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon